Vejledning

Vejledning:

EFFEKT'en skal hænge lodret på et søm/skrue på den sydligste eller nordligste ydervæg ca. 2-3 cm. over fodpanel, eller hænge/stå i et skab. EFFEKT'en skal stå/hænge lodret.


Under alm. vejrforhold dækker EFFEKT'en ca. 10 m. til hver side. Under atmosfæriske forstyrrelser og over et meget tykt lag lerjord i undergrunden, kan afskærmningen være mindre.


Tildækning af EFFEKT'en betyder intet, men den skal sidde tørt indendørs.


Kældre kan være fugtige. Her anvendes en fugtisoleret EFFEKT.


Afstand fra EFFEKT'en til:


Tv og store højtalere 1,5 m.


Computer 2 m.


Elstik med flere samlinger 30 cm.


Disse afstande gælder også målt gennem skillevægge.


Bygningsjern – så som rør, radiatorer og armeringsjern kan fange og øge strålingen i ubeskyttede boliger. Vandrette kobberrør tæt ved en EFFEKT kan give problemer.


I huse med mange øst/vest gående rør i kældre, kan det være nødvendigt med en EFFEKT i kælderen og en i stueetagen. I huse hvor der er radiatorer fra centralvarme på syd eller nordvæggen på 1. sal, ( på gavlen) skal opsættes en EFFEKT, da radiatorerne trækker strålingen, fra den opadgående spærre-linje 2 m. ind i rummet.


Enkelte personer kan indenfor de første dage blive dårlige af mangel på stråling, hvis det sker, så læg EFFEKT'en ned en enkelt nat, og så op igen, det er en normal reaktion.


Tag EFFEKT'en med ved overnatninger et fremmed sted, og husk at opsætte den lodret og med bagsiden mod syd eller nord.


Når en EFFEKT opbevares liggende, har den ingen virkning.

Det er derfor at det er meget vigtigt at den står fuldstændig lodret for at virke !


EFFEKT

- - - for et længere liv 

    - - - med et godt helbred

OBS ! Se tegning/placeringsvejledning nederst på denne side !

Sådan afskærmer en EFFEKT et helt hus for farlig jordstråling:

EFFEKT'en placeres på den væg, der er mest

syd, eller nordlig.

Jo mere en væg/EFFEKT drejer væk fra direkte syd/nord, jo smallere bliver dækkebredden.

På lange bygninger opsættes flere EFFEKTER på række. De virker så som en' stor.

I nedenstående eksempler er udelukkende brugt "syd" som placeringseksempel. Dette fordi tegningerne ellers ville blive rent kaos hvis også nord skulle være med. Nord giver, som der også står alle andre steder, fuldstændig samme virkning som Syd.