Vejledning

OBS ! Se tegning/placeringsvejledning nederst på denne side !

Vejledning:


EFFEKT'en skal hænge lodret på et søm/skrue på den sydligste eller nordligste ydervæg ca. 2-3 cm. over fodpanel, eller hænge/stå i et skab. EFFEKT'en skal stå/hænge lodret.


Under alm. vejrforhold dækker EFFEKT'en ca. 10 m. til hver side. Under atmosfæriske forstyrrelser og over et meget tykt lag lerjord i undergrunden, kan afskærmningen være mindre.


Tildækning af EFFEKT'en betyder intet, men den skal sidde tørt indendørs.


Kældre kan være fugtige. Her anvendes en fugtisoleret EFFEKT.


Afstand fra EFFEKT'en til:


Tv og store højtalere 1,5 m.


Computer 2 m.


Elstik med flere samlinger 30 cm.


Disse afstande gælder også målt gennem skillevægge.


Bygningsjern – så som rør, radiatorer og armeringsjern kan fange og øge strålingen i ubeskyttede boliger. Vandrette kobberrør tæt ved en EFFEKT kan give problemer.


I huse med mange øst/vest gående rør i kældre, kan det være nødvendigt med en EFFEKT i kælderen og en i stueetagen. I huse hvor der er radiatorer fra centralvarme på syd eller nordvæggen på 1. sal, ( på gavlen) skal opsættes en EFFEKT, da radiatorerne trækker strålingen, fra den opadgående spærre-linje 2 m. ind i rummet.


Enkelte personer kan indenfor de første dage blive dårlige af mangel på stråling, hvis det sker, så læg EFFEKT'en ned en enkelt nat, og så op igen, det er en normal reaktion.


Tag EFFEKT'en med ved overnatninger et fremmed sted, og husk at opsætte den lodret og med bagsiden mod syd eller nord.


Når en EFFEKT opbevares liggende, har den ingen virkning.

Det er derfor at det er meget vigtigt at den står fuldstændig lodret for at virke !


EFFEKT

- - - for et længere liv 

    - - - med et godt helbred

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sådan afskærmer en EFFEKT et helt hus for farlig jordstråling:

EFFEKT'en placeres på den væg, der er mest

syd, eller nordlig.

Jo mere en væg/EFFEKT drejer væk fra direkte syd/nord, jo smallere bliver dækkebredden.

På lange bygninger opsættes flere EFFEKTER på række. De virker så som en' stor.

I nedenstående eksempler er udelukkende brugt "syd" som placeringseksempel. Dette fordi tegningerne ellers ville blive rent kaos hvis også nord skulle være med. Nord giver, som der også står alle andre steder, fuldstændig samme virkning som Syd.

   TIP, Hvis du ønsker at udskrive    tegningen her skal du gøre følgende: Højreklik et tilfældigt sted i tegningen. På den scrollliste der kommer frem vælger du kopier. Herefter åbner du dit tekstbehandlingsprogram, og igen højreklik i det tomme dokument. Her vælges så sæt ind, og nu kan du så vælge både at gemme den, og også printe den ud.

Der findes også en anden mulighed: Højreklik et tilfældigt sted i tegningen. På listen vælges gem billede som. Så kan du vælge at gemme den i det navn du vil, og samtidig hvor du vil. Typisk vælg at gemme den på skrivebordet. Så kan du altid ændre placeringen.